Nauczyciele wykwalifikowani do pracy z dziećmi. nau

Grupami 2 - latków oraz 3 - latków opiekują się zawsze dwie osoby, od 4-latków - jeden nauczyciel. Wychowawcy w naszym Przedszkolu posiadają wykształcenie pedagogiczne  i odpowiednie przygotownie do pracy z dziećmi.

Nauczyciele codziennie prowadzą w swoich grupach zajęcia dydaktyczne, towarzyszą także dzieciom podczas zajęć dodatkowych, prowadzonych przez anglistów, germanistów, nauczycieli tańca, muzyki, gimnastyki, rytmiki, szachów, sztuk walk etc.

Wszyscy nauczyciele - zarówno prowadzący grupy, jak i nauczyciele zajęć dodatkowych -  muszą nie tylko posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi, lecz również wiedzieć, jak zachęcić i skutecznie wspierać dziecko w jego indywidualnym rozwoju.

Zajęcia prowadzone przez wszystkich nauczycieli w naszym Przedszkolu są regularnie hospitowane przez Kierownika Przedszkola, który sprawuje nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem.

Dwa razy w ciągu roku szkolnego Rodzice otrzymują, przygotowany przez wychowawcę prowadzącego grupę, raport podsumowujący osiągnięcia dziecka, jego umiejętności  i rozwój.

 
 
Fotolia 58686907 Mnauczyciele1