INTEGRACJA SENSORYCZNA

Dlaczego jest tak ważna u każdego dziecka?

Porządkuje informacje pobrane przez zmysły:
  • smak, wzrok, słuch, dotyk, ruch, grawitacja, pozycja, co jest podstawą uczenia się
Nadaje znaczenie temu co jest doświadczane:
  • przez selekcję informacjii wybór tego, na czym mamy się skupić, słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu na zewnątrz.
Pozwala nam celowo działać

i reagować na sytuacje, których doświadczamy- niezbędna umiejętność w życiu codziennym i w nauce

Tworzy fundamenty edukacji

i zachowań społecznych

Dysfunkcje integracji sensorycznej

bardzo utrudniają funkcjonowanie dziecka w szkole, w domu czy w przedszkolu. Najczęściej objawiają się:

  • zaburzeniami koncentracji uwagi (łatwa rozpraszalność uwagi, niezdolność do wytrwania w jednym zadaniu, trudność w organizacji czasu czy zapominaniem o konieczności wykonania jakiegoś zadania np. o pracy domowej)
  • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej (wzmożonym zapotrzebowaniem na ruch – dziecko nieustannie potrzebuje zmieniać pozycję ciała, kręci się, wierci, kołysze lub odwrotnie, unika ruchu)
  • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce (nadmierne poszukiwanie np. stymulowanie się poprzez gryzienie, szczypanie, uderzanie, przewracanie, lub unikanie wrażeń zmysłowych, nadwrażliwość na dotyk, niechęć do głośnych dźwięków, drażliwość na zapachy)
  • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej (niezgrabność ruchowa, niechęć do rysowania, pisania, słabe umiejętności z zakresu motoryki małej, trudności z czynnościami samoobsługowymi, trudności w wykonywaniem poleceń )
  • opóźnionym rozwojem mowy (mowa niewyraźna, mały zasób słów)
  • trudnościami w zachowaniu ( duża emocjonalność, frustracja, niska samoocena)

ZAPISY

 W celu zapisania dziecka na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny +48 518 417 800 lub mailowy: idzikowskiego@bajkowakraina.pl

Scroll to Top