OPIS ZAJĘĆ I STOSOWANE METODY

Zajęcia są indywidualne, wspierają rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka oraz usprawniają jego funkcjonowanie w różnych sferach. Podczas zajęć dziecko wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku) dzięki czemu układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne co wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę,w bardzo przyjaznej dla dziecka atmosferze, przy użyciu specjalistycznego wyposażenia i sprzętu.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają 1 lub 2 razy w tygodniu.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody:

Metoda Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
 • Przynosi wspaniałe efekty u dzieci mającymi problemy w następujących obszarach:

  • Trudności w nauce
  • Problemy w nauce czytania i pisania
  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
  • Problemy logopedyczne
  • Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
  • Problemy w lateralizacji

   

  Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych.


   

Integracja bilateralna

to koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu.

Dzięki integracji bilateralnej poprawia się:

 • świadomość ciała, schemat ciała
 • równowaga statyczna i dynamiczna
 • kontrola postawy
 • współpraca między półkulami mózgu
 • współpraca ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo, przód – tył
 • poczucie kierunku
 • pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu
 • automatyzacja ruchów
 • daje możliwość wielozadaniowości
 • działanie funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci
 • pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

Przynosi wspaniałe efekty u dzieci mającymi problemy z:

 • cięciem nożyczkami, kopaniem piłki;
 • wykształceniem dominacji ręki, ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka;
 • odróżnieniem strony prawej i lewej;
 • koordynacją ruchową;
 • nierozumienie instrukcji;
 • problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem.
Elektrostymulacja aparatu mowy w logopedii

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca proces terapii logopedycznej. To metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić uszkodzone lub osłabione mięśnie podniebienia miękkiego, języka, warg. Elektrostymulacja oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, zmusza go do większego wysiłku, a tym samym zdecydowanie usprawnia realizację poszczególnych głosek.

Wskazania do zabiegu elektrostymulacji:

 • dyzartria (zaburzenia artykulacji)
 • mowa nosowa (rynolalia)
 • problemy z połykaniem pokarmów
 • krztuszenie podczas jedzenia i picia
 • stan po adenotomii (usunięciu migdałka gardłowego)
 • stan po operacji rozszczepu warg i podniebienia
 • wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej)
 • niedosłuchy
 • arazja motoryczna
 • dyslalia obwodowa
 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • ślinienie
 • porażeniem nerwu twarzowego
 • nawykowym otwieraniem ust
 • zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych

ZAPISY

 W celu zapisania dziecka na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny +48 518 417 800 lub mailowy: idzikowskiego@bajkowakraina.pl

Scroll to Top